• Panacur 500 mg H/K 10 tabletten

Eigenschappen:
Deze geneesmiddel is ideaal voor de behandeling van de besmetting van middelgrote en grote honden door gastro-intestinale nematoden en cestoden zoals: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia spp. o.a. T. hydatigena, T. pisiformis, Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Taenia taeniaformis, Aelurostrongylus, Ollulanus.

Bij de kat is het ter behandeling van besmetting door Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforma, Taenia taeniaformis, Ollulanus, Aelurostrongylus


De actieve stof in Panacur is fenbendazole dat behoort tot de groep van de benzimidazole-carbamaten. Fenbendazole is een anthelminthicum met een breed spectrum tegen de mature en immature vormen van gastro-intestinale en longwormen. Bovendien heeft fenbendazole een ovicide werking. Na 48 uur is de eliminatie van de eieren en de parasieten vrijwel compleet.

Werkingsmechanismen op de parasitaire elementen:
Fenbendazole heeft een negatief effect op het energiemetabolisme door interferentie met het fumaraatreductase. Fenbendazole heeft ook een neurotoxisch effect dat leidt tot paralyse van de spieren en de dood van de parasiet.

Reacties van behandelde dieren:
In farmacologische studies bij laboratoriumdieren werden geen effecten op het centraal zenuwstelsel of het vegetatief stelsel vastgesteld. In vivo is fenbendazole dus essentieel anthelminthisch actief. Fenbendazole verstoort op geen enkele wijze de organen, de systemen of de somatische functies van het behandelde dier.

Fenbendazole wordt na orale toediening slechts in zeer geringe hoeveelheden geresorbeerd en blijft dus in het gastro-intestinaal stelsel.
De verdeling in de organen is zeer gering en beperkt zich vrijwel alleen tot de lever.
De eliminatie gebeurt in hoofdzaak via het gastro-intestinaal stelsel.

Indicaties:
Oraal gebruik
Diersoorten: voor honden en/ of katten
Voor de behandeling van de besmetting door gastro-intestinale nematoden en cestoden.

Samenstelling:
Lactosum, amylum maydis, silica colloidalis anhydrica, hydroxyethylcellulosum, amylopectinum glycolatum natrium, magnesii stearas q.s.

Actieve samenstelling:
Fenbendazole 500 mg/ tablet

Gebruiksaanwijzing:
De dosering per dag bedraagt 50 mg fenbendazole per kg lichaamsgewicht.
De dieren moeten behandeld worden gedurende 3 opeenvolgende dagen.
In geval van een nieuwe besmetting dient de behandeling herhaald te worden.

Dosering:

-0.25 tablet bij 2.5 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen
-0,5 tablet bij 5 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen
-1 tablet bij 10 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen

Aanwijzingen voor een juiste toediening:
- Ofwel direct in de muil door de tablet op de basis van de tong te leggen
- Ofwel verbrijzelen en mengen met het voedsel
- Ofwel oplossen in een beetje water en mengen met het voedsel

Voorzorgsmaatregelen:
Bewaren onder 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties waargenomen worden bij honden.
In zeldzame gevallen kunnen maag-darmstelselaandoeningen (zoals braken en milde diarree) waargenomen worden bij honden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Was de handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
I.v.m. mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
De toediening van Panacur is compatibel met gelijktijdige vaccinaties en andere behandelingen, zoals met antibiotica.

Inhoud:
10 tabletten

Geef beoordeling

Om een beoordeling te schrijven moet u inloggen of zich registreren

Panacur 500 mg H/K 10 tabletten

  • Model: 10 tabletten
  • Beschikbaarheid: 2
  • 14,95€
  • 12,50€


Tags: ontworming